Πρόγραμμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP) Box

Πρόγραμμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP) Box στην Κύπρο

Εάν είστε κάτοχος ενός περιουσιακού στοιχείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP) πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά το κατάλληλο μέρος για να καθιδρύσετε την επιχείρησή σας.
Οι σημαντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τη φορολογία, τη νομοθεσία και τις προοπτικές ανάπτυξης στο επιχειρηματικό σας περιβάλλον.

 • Η Κύπρος έχει αναπτύξει μια ευοίωνη δικαιοδοσία Πνευματικής Ιδιοκτησίας, κυρίως μέσω του προγράμματος IP Box που ισχύει από 1 Ιουλίου 2016.
 • Το IP Box της Κύπρου παρέχει στις εταιρείες τον χαμηλότερο πραγματικό φορολογικό συντελεστή στα 2.5% (αντί του κανονικού ποσοστού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 12.5%). Το Cyprus IP Box είναι συγκριτικά ανώτερο από τους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές της Ολλανδίας στο 9%, της Ιταλίας στο 13.91% και της Γαλλίας στο 10%.
 • Περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις IP είναι αυτά που αποκτήθηκαν, αναπτύχθηκαν ή εκμεταλλεύεται ένα άτομο κατά τη διάρκεια της επιχείρησής του και περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, λογισμικό υπολογιστών και άλλα μη προφανή, χρήσιμα και καινοτόμα περιουσιακά στοιχεία IP.

Φορολογικά χαρακτηριστικά του νέου IP Box και Συγκρίσεις με Άλλες Χώρες

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 • 80% πλασματική φορολογική έκπτωση του καθαρού κέρδους που πληροί τις προϋποθέσεις ότι προέρχεται από IP (προσφέρει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά έκπτωσης στο 80%, με την Ουγγαρία μα προσφέρει 50%, το Βέλγιο 85%, το Λουξεμβούργο 80% και την Ολλανδία να μην προσφέρει έκπτωση)
 • 2.5% πραγματικός φορολογικός συντελεστής μέχρι ανώτατου ορίου επί των επιλέξιμων κερδών των εταιρειών IP (η Κύπρος έχει τον χαμηλότερο πραγματικό φορολογικό συντελεστή)
 • Ετήσια φορολογική απόσβεση του IP με ανώτατο όριο τα 20 έτη
 • 0% φόρος επί του κέρδους από τη διάθεση του IP (συναλλαγές κεφαλαιακής φύσης)
 • Δεν υπάρχει συνολικό όριο έκπτωσης, σε αντίθεση με το Βέλγιο, στο 100% του προ φόρων εισοδήματος και την Ουγγαρία στο 50% του προ φόρων εισοδήματος
 • Ο φόρος εξωτερικού που καταβάλλεται σε ξένη χώρα είναι διαθέσιμος ως πίστωση έναντι του τοπικού φόρου
 • Το εισόδημα πρέπει να προσδιορίζεται σύμφωνα με την «προσέγγιση nexus», όπως περιγράφεται στο μοντέλο OECD
 • Ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει να παραιτηθεί από αυτό το επίδομα εν μέρει ή συνολικά για κάθε φορολογικό έτος
 • Η Κύπρος έχει ένα ευρύ φάσμα εσόδων που πληρούν τις προϋποθέσεις: δικαιώματα, αμοιβές αδειοδότησης, έσοδα αποζημιώσεων, εμπορικά κέρδη από την διάθεση του IP, κέρδη κεφαλαίου από τη διάθεση που δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο. Υπάρχουν λιγότερες επιλογές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Επικοινωνία

E-MAIL
contact@provisionaccounts.com
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
+357 26 933 020
ΦΑΞ
+357 26 933 010
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δευτ.-Πεμ: 8:00 - 16:00
Παρ: 8:00 - 14:00