ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Υπηρεσίες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην Κύπρο

Η προετοιμασία των λογιστικών αρχείων στην Κύπρο αποτελεί νομική απαίτηση του νόμου περί εταιρειών 113. Η διατήρηση ενός εσωτερικού λογιστικού τμήματος που επεξεργάζεται όλα τα λογιστικά αρχεία, όπως αγορές, τιμολόγια πωλήσεων, έξοδα, τραπεζικές καταστάσεις, συμφωνίες και επανεξέταση νομικών συμβάσεων μπορεί να μία είναι πολύπλοκη και δαπανηρή πρόκληση.

Η έμπειρη και διεπιστημονική ομάδα μας έχει τις τεχνικές γνώσεις και την τεχνογνωσία για να βοηθήσει εσάς και την εταιρεία σας να ανταποκριθείτε σε αυτές τις απαιτήσεις και να σας υποστηρίξει στην πορεία.

Η Pro_Vision μπορεί να σας προσφέρει τα εξής:

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων (τιμολόγια, αντίγραφα τραπεζικών κινήσεων, συμφωνητικά)
  • Σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων οφειλετών και ανάλυση προόδου
  • Συμφωνίες τραπεζών με τα λογιστικά αρχεία και ανάλυση τραπεζικών λογαριασμών, πωλήσεων, οφειλετών, αγορών και πιστωτών
  • Προετοιμασία προϋπολογισμών και λογαριασμών διαχείρισης
  • Χρηματοοικονομική αναφορά σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
  • Βοήθεια στην παρακολούθηση της οικονομικής θέσης και απόδοσης της εταιρείας

Επικοινωνία

E-MAIL
contact@provisionaccounts.com
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
+357 26 933 020
ΦΑΞ
+357 26 933 010
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δευτ.-Πεμ: 8:00 - 16:00
Παρ: 8:00 - 14:00