ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης στην Κύπρο

Ο περί Εταιρειών Νόμος στην Κύπρο (Κεφ.113) απαιτεί από μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο να κάνει τα παρακάτω:

  1. Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και
  2. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να ελέγχονται από ανεξάρτητο εγγεγραμμένο ελεγκτή στην Κύπρο σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ).

Ένας έλεγχος υψηλής ποιότητας μπορεί να διασφαλίσει τόσο τη συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς όσο και τη διασφάλιση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, παρέχοντας στους διευθυντές υψηλής ποιότητας οικονομικές πληροφορίες στις οποίες μπορούν να βασιστούν για τη λήψη των αποφάσεών τους.

Στην Pro Vision, η επαγγελματική ακεραιότητα και η υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση των πελατών μας είναι προτεραιότητα.

Επενδύουμε χρόνο για να κατανοήσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των πελατών μας και χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνικές ελέγχου προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σχεδιασμένες να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα επαγγελματικά πρότυπα και τους τοπικούς κανονισμούς.

Η υπηρεσία μας είναι προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών μας με σκοπό να τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τους κινδύνους εντός του οργανισμού τους και του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Με τη γνώση και την εμπειρία μας στην αγορά μπορούμε να προσθέσουμε αξία στην επιχείρησή σας παρέχοντας στη διοίκηση πρόσθετη ανάλυση σχετικά με τα βασικά ευρήματα που προκύπτουν από τη διαδικασία ελέγχου, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές.

Η Pro_Vision μπορεί να σας προσφέρει τα εξής:

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

  • Σύνταξη ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και τις διατάξεις του Κεφ. 113
  • Ανεξάρτητος έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΕΠ
  • Κατάθεση των ετήσιων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου (υποβολή εντύπου HE32)
  • Καταβολή ετήσιας εταιρικής αμοιβής
  • Σας παρέχουμε συστάσεις διαχείρισης, KPI και βέλτιστες πρακτικές του κλάδου για να βελτιώσετε την επιχείρησή σας

Επικοινωνία

E-MAIL
contact@provisionaccounts.com
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
+357 26 933 020
ΦΑΞ
+357 26 933 010
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δευτ.-Πεμ: 8:00 - 16:00
Παρ: 8:00 - 14:00