ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

(Εταιρείες και Αυτοεργοδοτούμενοι)

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας στην Κύπρο

Υπάρχουν δύο τρόποι επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο. Μπορείτε να κάνετε συναλλαγές ως φυσικό πρόσωπο («Αυτοεργοδοτούμενος») ή μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας εταιρεία και να γίνετε διευθυντής ή/και μέτοχος. Μια εταιρεία είναι χωριστή νομική οντότητα από τους μετόχους της είτε ιδιώτες είτε άλλες εταιρείες. Στην Pro Vision, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε αυτό που είναι κατάλληλο στις μοναδικές σας συνθήκες.

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας αποτελούν βασική επιχειρηματική δραστηριότητα, ακόμη και για μικρό αριθμό εργαζομένων. Αυτό μπορεί να είναι ένα αγχωτικό και χρονοβόρο έργο που γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω της ανάγκης συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία, τις κοινωνικές ασφάλειες και τον κίνδυνο κυρώσεων για μη συμμόρφωση.

Η Pro vision μπορεί να σας προσφέρει αποκλειστικές υπηρεσίες μισθοδοσίας υψηλής ποιότητας και να σας βοηθήσει να εστιάσετε σε δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας. Υπάρχουν σημαντικά οφέλη από την εξωτερική ανάθεση της μισθοδοσίας σας σε εμάς, όπως:

 • Έγκαιρη και ακριβής εξυπηρέτηση από την έμπειρη ομάδα μας
 • Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος
 • Επαγγελματική και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση
 • Συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους

Η Pro Vision μπορεί να σας προσφέρει τα εξής:

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 • Εγγραφή εταιρείας και εργαζομένων στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Εγγραφή της Εταιρείας στη Φορολογία Εισοδήματος Κύπρου
 • Προσθήκη νέων εργαζομένων και απομάκρυνση εργαζομένων που έχουν αποχωρήσει από την εταιρεία
 • Λήψη κίτρινου δελτίου για αλλοδαπούς υπαλλήλους όταν απαιτείται
 • Φορολογική Διαβούλευση σε ομογενείς και άτομα που κάνουν μετεγκατάσταση στην Κύπρο
 • Βοήθεια για άδεια εργασίας και παραμονής
 • Τήρηση αρχείων εργαζομένων
 • Επεξεργασία μισθοδοσίας, έκδοση δελτίων μισθοδοσίας και εκθέσεις μισθοδοσίας
 • Πληρωμή σε προσωπικούς λογαριασμούς εργαζομένων μέσω πρόσβασης στην ηλεκτρονική τραπεζική του πελάτη
 • Υπολογισμός και πληρωμή Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Υπολογισμός και πληρωμή Φόρου εισοδήματος
 • Σύνταξη και υποβολή του εντύπου ετήσιας μισθοδοσίας της εταιρείας TD7
 • Σύνταξη εντύπων ετήσιας μισθοδοσίας εργαζομένων TD63
 • Παροχή συμβουλών για προβλεπόμενες παροχές και παροχές σε είδος
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων

Επικοινωνία

E-MAIL
contact@provisionaccounts.com
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
+357 26 933 020
ΦΑΞ
+357 26 933 010
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δευτ.-Πεμ: 8:00 - 16:00
Παρ: 8:00 - 14:00