ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Υπηρεσίες & Συμβουλευτική Φορολογίας Εισοδήματος στην Κύπρο

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τα φυσικά πρόσωπα ενδέχεται να υπόκεινται στους ακόλουθους φόρους κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους:

 • Φόρος εισοδήματος επί του εισοδήματος από εργασία, επιχείρησης που λειτουργεί ως ατομικός έμπορος ή μέλος εταιρικής σχέσης
 • Φόρος υπεραξίας επί του κέρδους που προκύπτει από τη διάθεση ακίνητης περιουσίας
 • Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, έκτακτη αμυντική εισφορά επί εισοδήματος που προέρχεται από ενοίκια, τόκους ή μερίσματα
 • Ειδική αμυντική εισφορά επί εισοδήματος από ενοίκια, τόκους ή μερίσματα
 • Φόρος προστιθέμενης αξίας ως προμηθευτής αγαθών και υπηρεσιών ή ως τελικός καταναλωτής αγαθών και υπηρεσιών
 • Εισφορές γενικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης (ΓΕΣΥ) ως μισθωτός, ατομικός επαγγελματίας ή εργοδότης

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Μια εταιρεία είναι μια νομική οντότητα που είναι νομικά χωριστή από τους ιδιοκτήτες της (μετόχους). Οι διευθυντές της εταιρείας είναι υπόχρεοι για τους ακόλουθους φόρους:

 • Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων επί του απαιτούμενου εισοδήματος
 • Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επί ακίνητης περιουσίας που διατίθεται από την εταιρεία
 • Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
 • Οι εισφορές του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) ως εργοδότη για τους εργαζόμενους και τους διευθυντές του
 • Φόρο εισοδήματος ως εργοδότης
 • Ειδική αμυντική εισφορά επί ενοικίου και τόκων που εισπράττονται υπό προϋποθέσεις
 • ΦΠΑ επί της παροχής αγαθών/υπηρεσιών ή ως τελικός καταναλωτής αγαθών/υπηρεσιών

Η Pro_Vision μπορεί να σας προσφέρει τα εξής:

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 • Εγγραφή στη Εφορία και στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Υπολογισμοί εταιρικών και φυσικών φόρων και προετοιμασία/υποβολή των δηλώσεων
 • Ετήσια σύνταξη φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων για ιδιώτες φορολογούμενους
 • Διαχείριση και πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων για λογαριασμό σας, όπως μηνιαία πληρωμή φόρων μισθοδοσίας
 • Βοήθεια με Κοινωνικές Ασφάλειες, Φόρος εισοδήματος, Ειδική Αμυντική Εισφορά (ΕΑΑ) και ΓΕΣΥ
 • Ειδική συμβουλευτική και βοήθεια σχετικά με τη γραφειοκρατία για μη dom
 • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση εταιρικής και προσωπικής φορολογίας
 • Υπολογισμός φόρων υπεραξίας και βοήθεια με αρχειοθέτηση
 • Έρευνα φορολογικών αποφάσεων για συγκεκριμένες συναλλαγές

Επικοινωνία

E-MAIL
contact@provisionaccounts.com
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
+357 26 933 020
ΦΑΞ
+357 26 933 010
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δευτ.-Πεμ: 8:00 - 16:00
Παρ: 8:00 - 14:00